Fabrika u  cilju  nabavke,  pomaže organizaciju proizvodnje uljanih kultura, i u tom cilju snabdeva proizvođače semenskom robom i ostalim repromaterijalima neophodnim za proizvodnju. 

 

Uslovi ugovaranja uljanih kultura:

 

 

 Pored gore pomenutih, Fabrika ulja Banat AD vrši i otkup tikve golice, kao i suncokreta visokooleinskog tipa Olivko.