Kontakt - info
an image

    Komercijalni direktor
    dipl. ecc  Branislav Obradovic
    branislav.obradovic@uljarabanat.rs
    Telefon: (023) 815-222 
Komercijalna  služba
 Rukovodilac službe prodaje i nabavke
Marko Todić
marko.todic
@uljarabanat.rs


Menadžer prodaje
Jovanka Ćušić
jovanka.cusic
@uljarabanat.rsMenadžer prodaje
Radmila Ivanić
radmila.ivanic
@uljarabanat.rs
Design: Fabrika ulja Banat AD Nova Crnja.